Tiedote

Lausuntomme työttömyysturvalain muuttamisesta

Toivomme, että hallitus harkitsee uudelleen työttömyysturvalain muutoksia ja huomioi erityisryhmien tarpeet ja oikeudet yhdenvertaisesti.