Hajuste- ja kemikaaliyliherkkä asiakkaana

Hajuste- ja kemikaaliyliherkkyys (MCS, Multiple Chemical Sensitivity) on tila, jossa henkilö saa oireita ympäristössä esiintyvistä kemikaaleista ja hajusteista. Näihin voi kuulua esimerkiksi hajusteet, puhdistusaineet, tupakansavu, ja monet muut kemikaalit. Oireet voivat vaihdella lievästä epämukavuudesta vakaviin terveydellisiin haittoihin, kuten hengitysvaikeuksiin, päänsärkyyn, ihoreaktioihin, ja yleiseen huonovointisuuteen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja palveluntuottajille on tärkeää ymmärtää, miten tällaiset asiakkaat tai potilaat voidaan ottaa huomioon ja tarjota heille parasta mahdollista hoitoa ja tukea.

Potilaan tai asiakkaan huomioiminen hoito- tai palvelutilanteessa

 1. Ympäristön huomioiminen:
  • Hajusteettomat tilat: Varmista, että asiakas/potilas voi odottaa ja saada hoitoa hajusteettomassa ympäristössä. Tämä voi edellyttää erillisten, hyvin ilmastoitujen tilojen järjestämistä ja henkilökunnan kouluttamista käyttämään hajusteettomia tuotteita. Olisi tärkeää myös olla mahdollisuus odottaa ulkoilmassa tarvittaessa ja kutsua asiakas sisään esimerkiksi soittamalla hänelle puhelimitse. Palvelua voi tarjota ja järjestää myös kokonaan ulkoilmassa, jos mahdollista. Jos palvelu tarjotaan sisällä, ikkunan avaaminen voi olla myös avuksi.
  • Puhdistusaineet: Käytä vain hajusteettomia puhdistusaineita tilojen siivoamiseen. Vältä voimakkaiden kemikaalien käyttöä
 2. Henkilökunnan koulutus ja ohjeistus:
  • Tietoisuuden lisääminen: Kouluta henkilökunta tunnistamaan hajuste- ja kemikaaliyliherkkyys ja sen oireet. Tämä auttaa heitä ymmärtämään, miksi tiettyjä käytäntöjä on noudatettava.
  • Hajusteettomuus: Kannusta henkilökuntaa välttämään hajusteiden käyttöä, mukaan lukien hajuvedet, hajustetut hygieniatuotteet ja partavedet.
 3. Kommunikaatio ja yhteistyö:
  • Potilaan tai asiakkaan kuunteleminen: Anna asiakkaalle mahdollisuus kertoa omista yliherkkyyksistään ja oireistaan. Jokainen asiakas tai potilas on yksilöllinen, ja heidän tarpeensa voivat vaihdella.

Sairaalahoito ja kemikaaliyliherkkyys

Monikemikaaliyliherkän eli MCS-potilaan hoitaminen tavallisessa sairaalassa on usein hyvin vaikeaa, sillä sairaalassa on usein paljon oireiden aiheuttajia. Tämän takia hajuste- ja kemikaaliyliherkän kotisairaanhoitoa tai kotisairaalaa on tarpeen harkita tarvittaessa.

Jos sairaalahoito on välttämätöntä, apuna voi käyttää MCS-potilaiden hoitoon annettuja suosituksia Etelä-Australian sairaaloille. Lyhennelmä niistä on luettavissa suomeksi tästä.

Varsinaisia MCS-potilaille varattuja sairaalahuoneita löytyy joistakin maista, mutta ei vielä Suomesta, esim. Hampurissa toimiva Agaplesion Diakonie -sairaala on rakentanut kaksi huonettaan mcs-potilaita varten.