På Svenska

Broschyr på svenska

Doft- och Kemikalieöverkänsliga i Finland

• Är en intresseorganisation för doft- och kemikalieöverkänsliga

• Stöder de utsatta och ordnar träffar med kamratstöd

• Informerar om doft- och kemikalieöverkänslighet

Alla doft- och kemikalieöverkänsliga med närstående samt andra intresserade välkomnas i föreningen.

hakeinfo@gmail. com

Många är överkänsliga mot luktämnen och andra kemikalier

Överkänsligheten mot kemikalier är ett växande problem även i Finland. Orsaken till
överkänsligheten är förhöjd i dunkel, men man forskar i ämnet. Överkänslighetens svårighetsgrad varierar från fall till fall. Vissa doftöverkänsliga kan leva ett normalt liv, om de själva undviker luktämnen. Andra reagerar å sin sida på redan så små halter att kemikalierna i till exempel tvättmedel och parfymer i närmiljön framkallar kraftiga symptom.

Hur reagerar de överkänsliga?

Överkänsligheten mot luktämnen och kemikalier kan ta sig uttryck på många sätt. Typiska symptom efter exponering är huvudvärk, illamående, ögon-, slemhinne-, hud- och

andningssymptom samt många allmänna symptom, såsom svindel och trötthet. I värsta fall omintetgör symptomen arbete och fritidsvistelse i en miljö med exponering för allergiframkallande ämnen. Överkänsliga personer som inte utsätts för kemikalier är symptomfria och mår bra.

Ren inomhusluft är ett livsvillkor för doft- och kemikalieöverkänsliga

Tillsvidare kan överkänslighet inte botas med läkemedel, även om vissa mediciner kan lindra symptomen. Den effektivaste symptomlindrande metoden är att undvika exponering. Därför är det viktigt att både inom- och utomhusluften är ren. Ren inomhusluft innebär inte bara god ventilation utan också en strävan att inomhus använda så litet kemikalier som möjligt. För den överkänsliga lönar det sig att gynna luktfria produkter och lågemitterande material av M1- klass. Fuktskador ska alltid åtgärdas i tid, eftersom mögelexponering kan orsaka eller försvåra överkänsligheten. Doft- eller kemikalieöverkänsliga kan också skydda sig mot utsatthet med hjälp av egna andningsskydd.

Du kan hjälpa de överkänsliga

Om någon av dina närstående är känslig för luktämnen kan du hjälpa honom eller henne genom att använda luktfria produkter och hålla undan symptomframkallande ämnen i näromgivningen. Doftande blommor eller vilka luktämnesprodukter som helst kan medföra besvär för den överkänsliga. För djärvt upp saken till diskussion och förhåll dig naturligt till de skyddsmetoder som personen själv anlitar. Man kan bli överkänslig mot luktämnen och kemikalier endast genom exponering; därför är de skäl att alltid minska kemikaliebelastningen i närmiljön. Genom att undvika onödiga kemikalier kan man undvika hälsoproblem.

Bli medlem

hakeinfo@gmail.com

Medlemsavgiften är 15 €/år.

Klipp här
ANSLUTNINGSANMÄLAN

Namn
Födelseår
E-postadress
Telefonnummer
Adress