Linkkejä tutkimuksiin ja lisätietoon

Tietoa hajusteyliherkkyydestä suomeksi

Tutkimus: Altistuminen kosteusvaurioituneelle sisäilmalle lisää riskiä sairastua kemikaaliyliherkkyyteen

Aiemmin on todettu, että altistuminen kosteusvaurioituneen sisätilan mikrobistolle (kuten ilmassa oleville pienille homepartikkeleille sekä home- tai bakteerimyrkyille) voi aiheuttaa hengenahdistuksen, astman pahenemisen tai sairastumisen astmaan, ylempien hengitysteiden infektioihin, allergiseen nuhaan, keuhkoputkentulehduksiin, alveoliittiin tai orgaanisen pölyn aiheuttamaan toksiseen oireyhtymään (ODTS eli Organic Dust Toxic Syndrome).

Tammikuussa 2020 julkaistu tutkimus Moist and mold exposure is associated with high prevalence of neurological symptoms and MCS in a Finnish hospital workers cohort osoittaa, että altistuminen homeisen työpaikan sisäilmalle lisää merkittävästi riskiä sairastua kemikaaliyliherkkyyteen. Tutkimuksen ovat tehneet työterveyshuollon erikoislääkäri Saija Hyvönen, yleislääketieteen erikoislääkäri, dosentti Jouni Lohi sekä kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja lääketieteellisen mikrobiologian dosentti Tamara Tuuminen.

Tutkimuksessa tutkittiin 90 Kätilöopistolla homevaurioille altistunutta hoitajaa tai kätilöä. Vertailuryhmänä toimi 45 toimistovirkailijaa, joilla ei ollut altistumista kosteusvauriomikrobistolle. Kätilöopistolla otetuista näytteistä yli puolesta löytyi haitallista mikrobikasvustoa: Penicillium spp, Actinomyces, Aspergillus spp, Paecilomyces vario, Chladosporium sp, Aspergillus niger, Aspergillus sydowii ja Exophiala spp.

Kätilöopistolla työskennelleistä 40 % sairastui kemikaaliyliherkkyyteen, kun vertailuryhmässä kemikaaliyliherkkiä oli 9 % (p=0.01). Kemikaaliyliherkkien keskimääräinen työskentelyaika vesivaurioituneessa rakennuksessa oli 7,8 vuotta (minimi kaksi kuukautta ja maksimi 25 vuotta) ja niiden, jotka eivät olleet sairastuneet kemikaaliyliherkkyyteen, keskimääräinen työskentelyaika oli 4,9 vuotta (minimi alle viikko ja maksimi 40 vuotta). Jo aiemmin on todettu, että kemikaaliyliherkkyyteen sairastumisen riskiä lisää pitkäaikainen tai kumulatiivinen altistuminen homevaurioituneelle sisäilmalle.

Kätilöopistolla altistuneista 62 % kärsi keskushermosto-oireista, kun vertailuryhmässä niitä oli 11 %:lla. Kemikaaliyliherkkyydessä keskushermosto-oireet ovat hyvin yleisiä ja keskeisiä. Sydämen rytmihäiriöistä kärsi altistuneista 57 % ja verrokeista 2,4 %. Migreeniä oli 22 %:lla altistuneista ja 6,7 %:lla verrokeista. Astmasta kärsi 57 % Kätilöopistolla altistuneista ja 20 % verrokeista.

Koko tutkimus:
Saija Hyvönen, Jouni Lohi ja Tamara Tuuminen: Moist and mold exposure is associated with high prevalence of neurological symptoms and MCS in a Finnish hospital workers cohort, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791119306419.
Available online 29 January 2020.

Lisätietoa suomeksi: Oulun poliisiaseman remontti vei terveyden 21 työntekijältä – Kiinteistöjen
kosteusvaurioista voi aiheutua myös muita kuin hengitystieoireita (Väitös: LL Saija Hyvönen,
17.6.2022, työterveyshuolto), https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/oulun-poliisiasemanremontti-vei-terveyden-21-tyontekijalta-kiinteistojen, Turun yliopisto, 09.06.2022.Monikemikaaliyliherkkyys
Tietoa monikemikaaliyliherkkyyssyndroomasta 9.4.2017


Monikemikaaliyliherkkyys ja työkyky
Työterveyslaitos (TTL) on julkaissut 7.6.2012 videon ”Monikemikaaliyliherkkyys ja työkyky”. Videossa TTL:n pääjohtaja Vainiotähdentää mm., että monikemikaaliyliherkkiä ei saa jättää yhteiskunnanturvaverkkojen ulkopuolelle ja ettävarhainen puuttuminen altistumisiin on tärkeää.


Tuoksuherkkyys
Ihotautien erikoislääkäri Matti Hannukselan kirjoitus tuoksuherkkyyden oireista, taudin toteamisesta ja hoidosta Lääkärikirja Duodecim:ssa.


Allergia-, iho- ja astmaliitton kyselytutkimuksen mukaan
voimakas oireilu tuoksuille vaikeutti merkittävästi puolen
miljoonan suomalaisen elämään vuonna 2017

https://www.allergia.fi/uutiset/allergia-iho-ja-astmaliitto-suomessa-on-puoli-miljoonaatuoksuherkkaa/

Allergia-, iho- ja astmaliitto teki vuonna 2017 kyselytutkimuksen, jonka mukaan noin 33 % eli 1,8
miljoonaa suomalaista ilmoitti reagoivansa ylipäätään tuoksuille. Puolella miljoonalla eli noin 10:llä
prosentilla suomalaisista, oireilu on voimakasta ja vaikuttaa merkittävästi elämään. Tämä tarkoitti,
että oireileva oli pyytänyt apua oireiluun terveydenhuollon ammattilaisilta tai oli viimeisen puolen
vuoden aikana ollut poissa työ- tai opiskelupaikalta tai koki oireilun heikentävän merkittävästi
elämännelämänlaatuaan. Tavallisimmat oireet olivat päänsärky, silmäoireet ja nuha. Eniten oireita
aiheuttivat haju- ja partavedet, tuoksukynttilät, hiuslakat sekä voimakkaasti haisevat kukat.
Voimakastuoksu yliherkkyys voi johtaa työkyvyttömyyteen, mutta se ei oikeuta sosiaaliturvaan.
4.9.2017.


Hyvät tuoksut eivät sovi kaikille
Palkkatyöläinen, nro 10/2004 Haastattelussa allergiaprofessori Tari Haahtela kertoo hajusteille yliherkistä ja ehdottaa kemikaaliriisuntaa. Kosmetologi ja terveydenhuollon maisteri Taina Paarmas ehdottaa hajusteyliherkille omia työhuoneita. Hajusteyliherkät kertovat elämästään.


Tuoksut ovat ihmisten terveydellä leikkimistä
Päivi Kuusela-Sirénin mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 31.3.2009.


Tutkimuksia hajuste- ja kemikaaliyliherkkyydestä

John P. Thomas on kirjoittanut Health Impact News -lehdessä 18.6.2014 siitä, miten tutkimusten mukaan jotkut hajusteet aiheuttavat riippuvuutta käyttäjissään

Mcs-potilaista on löytynyt fyysisiä muutoksia verrattuna terveisiin
Katoh et al. 2016 on havainnut metabolomiikan avulla, että mcs-potilaiden elimistössä on heksaanihapon eli kapronihapon ja pelargonihapon tasot merkittävästi normaalia suuremmat ja asetyylikarnitiinin tasot selvästi alempana kuin terveillä.

The Danish Research Center for Chemical Sensitivities
Tanskan ympäristöministeriön rahoittama tutkimuskeskus.

Sensory Hyperreactivity and Chemical Sensitivity
Lääkäri Eva Millqvistin (Sahlgrenska Universitets Hospital, Göteborg, Ruotsi) sivut, joille on koottu hänen laaja tutkimuksensa hajusteyliherkkyydestä ja SHR:stä (sensorisk hyperreaktivitet.

Professori Martin Pallin esittämä MCS:n mahdollinen mekanismi
Biokemisti, emeritusprofessori Martin Pallin sivut (Washington State University, e-mail:
martin_pall@wsu.edu), Sivusto sisältää mekanismin, josta MCS voi johtua ja MCS:n hoitoohjesivut sekä perustietoa MCS:stä. Lisätietoa: https://me-pedia.org/wiki/Nitric_oxide_hypothesis ja https://www.researchgate.net/profile/Martin-Pall


MCS Research at James Madison University
Professori Pamela Reeds Gibsonin tutkimustulokset kemikaaliyliherkkyydestä

Biological definition of multiple chemical sensitivity from redox state and cytokine profiling and not from polymorphisms of xenobiotic-metabolizing enzymes
Tutkimuksen kuvaus ja linkki suomennokseen täällä: deLucaTutkimus2010
Italialaisen tutkimusryhmän läpimurtoartikkeli hajusteyliherkkyyden määrittämiksi biologisten arvojen avulla (Toxicol Appl Pharmacol. 2010 Apr 27, De Luca C, Scordo MG, Cesareo E, Pastore S, Mariani S, Maiani G, Stancato A, Loreti B, Valacchi G, Lubrano C, Raskovic D, De Padova L, Genovesi G, Korkina LG)

MCS-Canadian Sources -Iris Bell
Tutkijalääkäri Iris Bellin tutkimustuloksi

The Medical Perspective on Environmental Sensitivities
Katsausartikkeli hajusteyliherkkyydestä, Canadian Human Rights Commission, Sears, M. E.

Environmental Project 988/2005 –Multiple Chemical Sensitivity
Englankielinen raportti: Silberschmidt, M., the Danish Ministry of the Environment.

Ocular and Respiratory Symptoms Elicited by Perfume and Fragrance Products
Jesper Elberling julkaisi 2005 väitöskirjan aiheesta ”Parfyymin ja hajustetuotteiden aikaansaamat silmä- ja hengitystieoireet”.

Brain dysfunction in multiple chemical sensitivity
Espanjalaisen tutkimusryhmän tutkimus, jossa he havaitsivat fyysisiä eroja hajusteyliherkien ja terveiden välillä. (J Neurol Sci. 2009 Dec 15;287(1-2):72-8. Epub 2009 Oct 3, Orriols R, Costa R, Cuberas G, Jacas C, Castell J, Sunyer J.)


Kemikalisaatio uhkaa ihmisten terveyttä

WHO arvioi 12,6 miljoonan ihmisen kuolevan vuosittain käyttämiemme kemikaalien takia (PrüssUstün et al. 2016). Vuonna 2015 kemikaalisaation takia kuoli 9 miljoonaa lasta ennen syntymäänsä
(Landrigan et al. 2018). The Global Burden of Disease tutkimuksen mukaan v. 2015
nykykemikaaleille altistuminen aiheutti 268 miljoonan henkilön työkyvyttömyyden (Kassebaum et
al. 2016).

Prüss-Üstün, A. y otros (2016), Preventing disease through healthy environments: a global
assessment of the burden of disease from environmental risks, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud (OMS). http://apps.who.int/iris/10665/204585/ ja https://igualdad.cepal.org/en/digitallibrary/preventing-disease-through-healthy-environments-global-assessment-burden-disease-0

Landrigan PJ, Fuller R, Acosta NJR, Adeyi O, Arnold R, Basu NN (2018) The Lancet Commission
on pollution and health. Lancet 391:462-512, PMID: 29056410, DOI: 10.1016/S0140-
6736(17)32345-0

Kassebaum NJ, Arora M, Barber RM, Bhutta Z, Brown J, Carter A (2016) Global, regional, and
national disability-adjusted life-years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life
expectancy (HALE), 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet 388:1603–1658. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31460-X


Muita järjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä

Hengitysliitto, palveluita mm. korjausneuvontapuhelin

Homepakolaiset ry
Homepakolaiset ry on syntynyt home- ja kosteusvaurioista vakavasti sairastuneiden tarpeesta saada perusoikeuksia kuten työ- ja opiskelupaikka, asunto, asiantuntevaa lääkärihoitoa sekä samat viranomaispalvelut ja sosiaalietuudet kuin muilla kansalaisilla.

Allergia- ja astmaliitto

MCS-Global
Global Recognition Campaign for Multiple Chemical Sensitivity, Chemical Injury, Chemical Hypersensitivity, Environmental Illness and other chemically induced illnesses and diseases affecting Civilians and Military personnel.

Environmental Illness Resource (EIR)
The Environmental Illness Resource is an information resource and interactive community site for people suffering from MCS.

MCS Sweden
Riksförbundet för mögel- och kemikalieskadade

MCS Danmark

Nätverket för doftöverkänsliga
Ruotsalainen hajusteyliherkkien nettiyhteisö. Yhteisön esite hajusteyliherkkyydestä ruotsiksi. Yhteisö järjestää hajusteyliherkille ruotsinkielisistä sairauteen sopeutumista etäkursseina otsikolla Leva med överskänslighe

Ruotsin Astma- ja Allergialiiton (Astma- och Allergiförbundet) ruotsinkielinen esite hajusteyliherkkyydestä.

Blogeja aihepiiristä

Kemikaaliherkkyys muutti elämän
”Outi ja kumppaninsa joutuvat aina kotiin tullessaan pesemään vaatteensa. Ihmisten ilmoilla Outin on käytettävä hengityssuojaa, koska hajusteyliherkkyys tekee arjesta vaikeaa. Outilla on Suomessa yli 20 000 kohtalotoveria…”

Asiaa kemikaaliherkkyydestä
Suomalainen blogi kemikaaliyliherkkyydestä.

http://www.elinahytonen.fi/2012/05/hajuste-kavala-ystava
Hajuste – kavala ystävä. Elina Hytösen blogi hajusteyliherkkyydestä.

Home-gate
Suomalainen blogi homeongelmista.

doftfri
Ruotsalaisen kemikaaliyliherkän ruotsinkielinen sivusto

homesick
Englanninkielinen video yliherkkien asumisongelmista.


Tietoa hajusteista

Environmental Health Association of Nova Scotia -Scents Are Not What They Seem
Karen Robinsonin artikkeli ”Tuoksut eivät ole sitä miltä ne näyttävät”.

Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Tukesin sivuilta löytyy tietoa kemikaaleista ja hajusteista, mm. mediatiedote ”Hajustettua
kosmetiikkaa markkinoitu hajusteettomana”, 7.3.2023 klo 8.50.

Linkki yllä olevaan
Tukesilta löytyy myös esite ”Hajusteet – Hiusvärit – Hennatuotteet, Kosketusallergia – 5 Faktaa ja
vinkkiä”, jossa käsitellään mm. hajusteallergiaa.

Tietoa kosteusvaurioista, homeista ja sisäilmasta

Sisäilmahomeen myrkyllisyyden syy selvinnyt, Yliopisto lehti 29.9.2012
Tutkijat Raimo Mikkola, Maria Andersson ja prof. Mirja Salkinoja-Salonen työtovereineen ovat saaneet selville, että erittäin tavallisen kosteusvauriomikrobin (Trichoderma longibrachiatum –sienen) aineenvaihduntatuotteet (trilongiinit) imeytyvät elimistöön ja muodostavat solukalvoille uusia natrium- ja kalium-ionikanavia. Tämä aiheuttaa soluissa vakavia toimintahäiriöitä. Trilongiineihin eivät tehoa mitkään lääkkeet. Ne kestävät myös hyvin mikrobeja tuhoavia kemikaaleja ja sterilointia. Täten ainoa keino torjua niiden terveyshaittoja on korjata kosteusvaurioituneet talot.

Katso linkit:
https://www.rakennuslehti.fi/2012/10/helsingin-yliopisto-selvitti-sisailmahomeenmyrkyllisyyden-syyn/
http://www.sciencedaily.com/ releases/2012/10/121012074655. htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.12010/abstract

Linkki Mija Salkinoja-Salonen -sanaan:
https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/mirja-salkinoja-salonen-9016240

IndoorAid
Lääkäri Tuula Putuksen kotisivut


Hometalojen homeet voivat jäädä kasvamaan hometalossa altistuneen kudoksiin

Tohtori Brewer tutkimusryhmineen on todennut, että hometalojen homeet voivat jäädä kasvamaan hometalossa altistuneen kudoksiin biofilmien alle. Viite 1. Nämä homeet tuottavat elimistössä jatkuvasti homemyrkkyjä. Todettiin, että 93 %:lla (eli 104:llä 112:sta) kroonista väsymysoireyhtymää sairastavasta potilaasta löytyi virtsasta kohonneita määriä ainakin yhdestä kolmesta tutkitusta homemyrkystä (okratoksiini A, makrosykliset trikotekeenit tai aflatoksiinit). 90 % potilaista tiesi altistuneensa ennen sairastumistaan hometaloille, mutta yksikään ei enää altistunut niille. Viite 2

Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa kroonista väsymysoireyhtymää sairastaneille annettiin sumutteena nenään ensin aamulla biofilmin rikkojaa (eli kelatoivaa-ainetta EDTA (eli etyleenidiamiinitetraetikkahappo) sekä pinta-aktiivista ainetta polysorbaatti 80) ja myöhemmin illalla sieni- ja alkueläintauteihin tehoavaa Amfoterisiini B:tä (eli AMB) 151 potilaalle, kun taas 14 potilasta sai sienitautilääkettä Itrakonatsoli (eli ITR). AMB hoitoa yli puoli vuotta jatkaneista sivuvaikutuksettomista potilaista tuli huomattavasti parempaan kuntoon 94 % ja ITR-ryhmästä 80 %. Samalla homemyrkkyjen pitoisuudet laskivat merkittävästi heidän virtsassaan. Osa potilaista keskeytti hoidon puolen vuoden jälkeen, jolloin suurimman osan oireet palasivat lähtötasolle ja vastaavasti homemyrkkyjen arvot virtsassa nousivat. Hoidon optimaalista kestoa ei tiedetä. Voidaan tarvita jatkuvaa lääkitystä, jotta pahenemisvaiheita ei tapahdu. Ei tiedetä, voidaanko hometalon mikrobeita ikinä hävittää täysin elimistöstä. Viite 3.

Viite 1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3920250
Joseph H. Brewer, Jack D. Thrasher, and Dennis Hooper, Chronic Illness Associated with Mold and Mycotoxins: Is Naso-Sinus Fungal Biofilm the Culprit?

Toxins (Basel). 2014 Jan; 6(1): 66–80.
Published online 2013 Dec 24. doi: 10.3390/toxins6010066

PMCID: PMC3920250

Viite 2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brewer …
Brewer JH, Thrasher JD, Straus DC, Madison RA, Hooper D., Detection of mycotoxins in patients with chronic fatigue syndrome, Toxins (Basel). 2013 Apr 11;5(4):605-17. doi: 10.3390/toxins5040605..

Viite 3
http://www.medicalresearchjournal.org/index.php/GJMR/article/view/925
Joseph Brewer, Dennis Hooper, Shalini Muralidhar,Intranasal Antifungal Therapy in Patients with Chronic Illness Associated with Mold and Mycotoxins: An Observational Analysis ,Global Journal of Medical Research, Vol 15, No 2-E (2015):

Muuta aihepiiriin liittyvää tietoa

Chemiless town – projekti
Japanilaisen Chiban yliopiston tutkijat ovat rakentaneet koetaloja, joissa pyrkivät mahdollisimman alhaisiin kemikaalipäästöihin rakennus- ja sisustusmateriaalien valinnoilla. Talojen on havaittu vähentävän huomattavasti oireilua. Chemiless town kattaa neljä erilaista asuinrakennusta, kirjaston, koulun ja sairaalan, jossa on ympäristölääketieteen klinikka. Projektin tarkoituksena on ehkäistä sisäilmasta sairastumisia luomalla uutta vähäpäästöistä rakentamisosaamista. Suomeksi lisätietoa tästä.

Deutscher Berufsverband der Umweltmediziner
Ympäristölääketieteellistä tietoa saksaksi. Tietoa mm. monikemikaaliyliherkkyyden diagnosoinnista.

Espanjan sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut laajan selvityksen monikemikaaliyliherkkyydestä.
Sensibilidad quimica múltiple, 2011, Ministerio de salidad, politica social e igualdad. Selvitys puoltaa kemikaalien käytön vähentämistä ja sairaudelle tautiluokistusnumeron myöntämistä.

Hampurissa mcs-potilaille sopivia sairaalahuoneita
Hampurissa toimiva Agaplesion Diakonie -sairaala on rakentanut kaksi huonettaan mcs-potilaita varten. Msc-potilaan tarpeet on otettu huomioon kaikissa materiaalivalinnoissa rakennusmateriaaleista aina sisustukseen asti, mm. huoneen ovet ovat lasia. Hoito toteutetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti, mm. huoneisiin ei pääse muiden potilaiden hajusteiden hajuja.

Biological definition of multiple chemical sensitivity from redox state and cytokine profiling and not from polymorphisms of xenobiotic-metabolizing enzymes
De Lucan ja tutkimusryhmän artikkeli siitä, miten hajusteyliherkkyys voidaan todentaa laboratoriotestein.

Potilaan oikeudet Suomen terveydenhuoltolaissa

potilaan asema ja oikeudet
Tietoa terveydenhuoltolain mukaisista potilaan oikeuksista Suomessa.

Valtonen V (2017) Clinical Diagnosis of the Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome:
Review of the Literature and Suggested Diagnostic Criteria. Frontiers in Immunology 8:951.
https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00951