Kunniakirjat

Yhdistys on vuodesta 2021 lähtien antanut vuosittain kunniakirjoja sisäilmasta sairastuneiden ja kemikaaliyliherkkien aseman helpottamisessa kyseisenä vuonna ansioituneelle henkilölle tai taholle. Vuonna 2022 yhdistys täyttää 20 vuotta ja antaa syntymäpäivänsä kunniaksi kunniakirjoja myös aiempina vuosina ansioituneille henkilöille ja tahoille.


Sisäilmasankarit 2023

Sisäilmasankari kunniakirja 2023

Tänä vuonna tulee täyteen 20-vuotta yhdistyksen rekisteröinnistä. Yhdistys pyysi viime vuonna jäseniä ehdottamaan kunniankirjan ansaitsevia. Yhdistys on myöntänyt tänä vuonna ”Sitkeä sisäilmataistelija – Hake 20-vuotta” –kunniakirjat eniten kannatusta saaneille, jotka ovat: professori ja lääketieteen tohtori Ville Valtonen, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja lääketieteellisen mikrobiologian dosentti Tamara Tuuminen, mikrobiologi ja professori Mirja Salkinoja-Salonen, työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus sekä lääkäri ja filosofian tohtori Erkki Antila.


Sisäilmasankari 2022

Sisäilmasankari kunniakirja 2022

Lääketieteen tohtori Saija Hyvönen

Lääketieteen tohtori Saija Hyvönen havaitsi väitöskirjassaan 2022, että sisäilmaongelmista kärsineellä poliisilaitoksella terveistä poliiseista 22 % ja kätilöopistolla 40 % kätilöistä sairastui kemikaaliyliherkkyyteen. Terveissä tiloissa työskennelleistä verrokeista vain 9 % sairasti kemikaaliyliherkkyyttä. Hyvösen väitöskirja siis osoittaa, että kosteusvauriomikrobeista kärsivällä työpaikalla työskentely lisää merkittävästi riskiä sairastua kemikaaliyliherkkyyteen. Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät on myöntänyt Saija Hyvöselle työstään Sisäilmasankari 2022 -kunniakirjan.


Sisäilmasankari 2021

Sisäilmasankari kunniakirja 2021

Rataskodit Oy

Suomen Hajuste- ja kemikaaliyliherkät ry on myöntänyt Sisäilmasankari 2021 – kunniakirjan kemikaaliyliherkille sopivia koteja rakentavalle Rataskodit Oy:lle: Kunniakirja Rataskodille (PDF) (PDF) Lisätietoa: https://rataskodit.com