Kirjallisuutta

Jaana Ennari                         
Hajuste- ja kemikaaliyliherkkyys
Selviytymiskeinot

Kirjan voi tilata tiedostona hintaan 10 € osoitteesta:
mcsopas.ennari@gmail.com
Tämä kirja kertoa hajuste- ja kemikaaliyliherkkyydestä
sekä siihen läheisesti liittyvistä asioista, kuten hajusteista ja sisäilmasta. Kirjassa on sairaudesta perusasiat. Se antaa sairastuneelle vinkkejä, miten selviytyä elämässä sairaudesta huolimatta ja välttää sairauden muuttumisen pahemmaksi ja laaja-alaisemmaksi.

Kirja on tehty paitsi sairastuneille, niin myös heidän kanssaan tekemisissä oleville ihmisille, esimerkiksi työtovereille, esimiehille, hoitohenkilökunnalle ja sairastuneiden ystäville. Hajusteyliherkkyyteen voimakkaasti sairastuneen ihmisen mahdollisuus työskennellä, asua tai saada ystävyyssuhteita riippuu usein täysin siitä, miten paljon ympärillä olevat ihmiset ovat halukkaita ja valmiita ottamaan heidän sairautensa huomioon.

”Osa terveistä ymmärtää ja haluaa auttaa yliherkkää, mutta heiltä puuttuu tietoa siitä, miten toimia. Monella on muun muassa yllättävän vähän tietoa hajusteista ja kemikaaleista sekä niiden käytöstä eri tuotteissa”, Jaana Ennari sanoo.

Hän on tavannut yli viisikymmentä hajusteyliherkkää henkilöä. Monien elämäntarina on ollut koskettava. Näin kirjassa kuuluu myös hajusteyliherkkyyteen sairastuneiden ääni.

Kirja oli ensimmäinen suomenkielinen kirja kemikaaliyliherkkyydestä. Kemikaaliyliherkkyys haittaa Suomessa liki 200 000 ihmisen arkea ja on syrjäyttänyt noin 40 000 henkilöä työelämästä. Vakavasti kemikaaliyliherkät saavat hyvin invalidisoivia oireita, muun muassa tajunnan menetyksiä, jo pienistä määristä yleisiä kemikaaleja.

Sairastuneiden määrä kasvaa jyrkästi, ja sairastumisikä varhaistuu. ”Nuorin tuntemani kemikaaliyliherkkä on 7-vuotias ekaluokkalainen, joka ei voi hengittää yhdessäkään asuinalueensa kouluista”, Jaana Ennari kertoo.

Jaana Ennari on kemisti ja filosofian tohtori.


Monikemikaaliyliherkkyys

Booky.fi

Kirjailijat: Tamara Tuuminen; Erkki Antila
Sivumäärä: 60
Julkaisuvuosi: 2019
ISBN-13: 9789529419593, ISBN-10: 9529419597

Kirjan ovat kirjoittaneet kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Tamara Tuuminen ja lääkäri, filosofian tohtori Erkki Antila. Kirjassa käydään läpi monikemikaaliyliherkkyyden eli MCS-taudin taustalla usein oleva epänormaali kemikaalien poistokyky, voimakas radikaalien toiminta kehossa, vajavainen puolustusjärjestelmä ja neurogeeninen tulehdus. Oireiden laajenemista edistää aivo-veriesteen vaurio tai läpäisevyyden lisääntyminen sekä aivojen kapsulotalamisen alueen verivirtauksen väheneminen. MCS-taudin biomarkkereina voidaan käyttää monia tulehduksen välittäjäaineita. Kirjassa on mainittu myös yleisesti käytössä olevia kokeita, joita voidaan käyttää kliinisen diagnoosin tukena.

MCS-tauti voi puhjeta altistumisesta kemikaaleille tai kosteus- ja homevaurioille. Viime mainitussa lähtökohtana on infektioherkkyys ja toistuvien ja kroonisten infektioiden aiheuttama tulehdus. Ilmiöiden päällekkäisyys lisää elimistön hälytysjärjestelmien, mm. lukuisten reseptoreiden, yliaktivaatiota ja autonomisen hermoston vasteita.

Kirjassa käsitellään myös mahdollisuuksia auttaa potilasta. Se on kohdennettu terveydenhoitoalan ammattilaisille, kuten lääkäreille ja hoitajille, tutkijoille sekä tietoa kaipaaville viranomaisille ja sairastuneille.

Kirja on saatavilla myös pdf-tiedostona. Kirjan ja tiedoston tuotto käytetään Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry:n hyväksi