Päivi Ingrid Siren – MCS-potilas

ISBN 978-952-93-6971-3

Tilaukset sähköpostiosoitteesta: mcs-potilas@dnainternet.net

Päivi Ingrid Siren on Turun seudulla asuva kielenkääntäjä ja toimittaja, joka on sairastanut monikemikaaliyliherkkyyttä vuodesta 1993 lähtien. Omaelämäkerrallisessa kirjassaan Päivi kertoo niistä lukuisista rajoituksista, joita MCS on aiheuttanut hänen elämäänsä. Hän kertoo myös siitä, minkälaisia vaikeuksia hän on kohdannut suomalaisessa terveydenhoitojärjestelmässä. Lääkäreiden koulutus on valitettavasti vielä hyvin puutteellista tämän sairauden kohdalla, ja asiaan kaivataan kipeästi parannusta. Sairaudesta julkaistu tieto on ollut hyvin ristiriitaista, eivätkä läheskään kaikki lääkärit osaa hoitaa MCS-potilaita asianmukaisella tavalla. Ani harva lääkäri on Suomessa perehtynyt monikemikaaliyliherkkyyteen syvällisemmin.

Vuonna 2005 Päivi näki televisiossa ensimmäisen suomalaisen kohtalotoverinsa. Tästä alkoi tiedon ja vertaistuen etsiminen. Vasta silloin sairaudelle löytyi myös oikea nimi.

Päivin kirjan kohderyhmänä ovat erityisesti ne ihmiset, joita monikemikaaliyliherkkyys ei kosketa omakohtaisesti, ja joilla ei ole ennestään minkäänlaista tietoa sairaudesta. MCS-potilaille kirja toimii puolestaan vertaistukena.

Kirjassa esitellään sairaudesta lyhyt tietopaketti ja kerrotaan omakohtainen potilastarina. Kirja antaa ensikäden tietoa vastasairastuneille MCS-potilaille, jotka eivät kaikkien vaikeuksiensa keskellä jaksa paneutua kovin tieteelliseen tekstiin.