Etusivu
 Ajankohtaista
 Mediassa ja lehdistössä
 Perustietoa sairaudesta
 Jäseneksi liittyminen
 Yhteystiedot
 Esitteet ja julisteet
 Artikkeleita
 suomennettuna
 Tietoa suojaimista
 Linkkejä tutkimuksiin ja
 lisätietoon
 Sairaalahoito
 Vieraskirja
 In English
 På Svenska
 Sámegiella
SUOMEN HAJUSTE- JA KEMIKAALIYLIHERKÄT RY     

LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2014:

STM:n työryhmän esittämä sairauskoodi riittämätönHajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry (HaKe) katsoo, että Sosiaali- ja terveysministeriön esittämän sairauskoodi R68.8 ("jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille") ei vielä ole riittävä monikemikaaliyliherkille ja sairasrakennuskemikaaleille reagoiville, sillä jo lähtökohtaisesti se on vain tilastollinen ja lisäksi se viittaa vain yleisesti lukuisiin erilaisiin yliherkkyystiloihin. Se ei myöskään oikeuta sosiaaliturvaan, joka olisi olennaista sairastuneille.

Nykymenetelmin monikemikaaliyliherkkyys on jo diagnosoitavissa ja sairaudesta on riittävästi myös tieteellistä näyttöä (Ks. liite 2). Sen merkit ovat havaittavissa mm. verenkuvassa. Kuitenkaan STM:n asiantuntijatyöryhmä ei ole huomioinut riittävästi tätä nimenomaista tutkimusaineistoa.

HaKe vaatiikin omassa lausunnossaan, että monikemikaaliyliherkkyydelle (mcs) on saatava diagnoosikoodi T65.9, ("määrittämättömän aineen myrkkyvaikutukset"). Lisäksi sosiaaliturva olisi välttämätön sairastuneille, jotka muutoin nykyisin elävät erittäin vaikeissa olosuhteissa yhteiskunnan avun ulkopuolella.

Liitteet
1. STM:n perustelumuistio:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6719234&name=DLFE-27903.pdf
2. Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry:n vastine STM:n muistioon:
http://hajusteyliherkkyys.com/MATERIAALI/pdf_yms/lausunto_STMlle_2013_Suomen%20Hajuste-%20ja%20kemikaaliyliherkat.pdf

Yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja Kari Hännikäinen, e-mail: karihannikainen@gmail.com